tel 602 460 829
biuro@kenys.com.pl

Każdy obiekt należy traktować indywidualnie, a zwłaszcza jego posadowienie, o czym szerzej napisaliśmy w dziale Fundamenty. Przed rozpoczęciem budowy domu należy dobrze zaplanować kolejne zakresy prac z odpowiednim wyprzedzeniem, do czego konieczna jest posiadanie doświadczenia, znajomość specyfiki rynku lokalnego oraz możliwości dostawców globalnych. W wyniku planowania budowa domu Lublin, powstaje harmonogram prac, dzięki któremu, możemy dobrze przygotować się do całego lub części przedsięwzięcia (ten temat został szerzej omówiony w dziale OFERTA). Pozwoli to na sprawne prowadzenie robót budowlanych, co ma bezpośredni wpływ na wartość robót oraz koszty stałe ponoszone często przez Inwestora.

Budowa domu Lublin - Firma budowlana Lublin

Budowa domu jest procesem skomplikowanym, wieloetapowym i poprzez konieczność koordynacji kilku branż, różnych dostawców i organizowania przeróżnego sprzętu można by powiedzieć wielopłaszczyznowym. Właściwe podejście do kwestii jej planowania, kształtowania kosztorysu, harmonogramu i w efekcie wykonania prac gwarantuje sukces w postaci postawienia domu spełniającego wszystkie wymagania Inwestora. Warto powierzyć budowę domu doświadczonej i wykwalifikowanej firmie budowlanej.