tel 602 460 829
biuro@kenys.com.pl

Nie istnieje ścisła definicja terminu „Stan surowy”, w związku z czym, poniżej podajemy przykłady różnych kombinacji. Budowa Stanu surowego to w rzeczywistości wykonanie bryły budynku w zakresie umówionym z Inwestorem, lub zlecającym. Podam dwa zakresy wykonania stanu surowego. Ten najbardziej rozbudowany oraz niezbędne minimum:
- roboty ziemne, fundamenty, zbrojenie konstrukcji żelbetowej, ściany fundamentowe, słupy, stropy, belki, podciągi, nadproża, wieńce, ściany konstrukcyjne, dach, ściany działowe, hydroizolacje i termoizolacje ścian fundamentowych,
- fundamenty, zbrojenie konstrukcji żelbetowej, ściany fundamentowe, słupy, stropy, belki, podciągi, nadproża, wieńce, ściany konstrukcyjne.

Jak widać powyżej zakres robót znacznie się zmienił, co będzie miało wpływ na wartość usługi. Jesteśmy w stanie wykonać zakres robót jaki tylko zostanie uzgodniony. Najczęstszym rozwiązaniem wśród większych obiektów jest wykonanie stanu surowego w określonym zakresie, a po udanym jego finalizowaniu rozwinięcie do dalszych robót, często kompletnych do oddania obiektu do użytkowania.

Stan surowy

Nie istnieje ścisła definicja terminu „Stan surowy”, w związku z czym, poniżej podajemy przykłady różnych kombinacji. Budowa Stanu surowego to w rzeczywistości wykonanie bryły budynku w zakresie umówionym z Inwestorem

 

Zobacz więcej

Stan developerski

O ile dla Stanu surowego nie ma ścisłej reguły, o tyle dla Stanu deweloperskiego jest to w miarę określone. Otóż przy zleceniu Stanu deweloperskiego, Inwestor spodziewa się usługi zakończonej na tyle, aby budynek był gotowy do użytkowania

 

Zobacz więcej

Budowa pod klucz

Jak sama nazwa wskazuje chodzi o wykonanie wszystkich prac oraz czynności formalnych związanych z pozwoleniem na użytkowanie i przekazanie Inwestorowi „kluczy”, aby mógł rozpocząć użytkowanie swojego obiektu.

 

Zobacz więcej

Budowa zaprojektuj i wybuduj

To rozwiązanie to rozbudowana wersja Budowy pod klucz, lub Stanu deweloperskiego. Jak wynika z nazwy obejmuje ona projektowanie. W tym przypadku Inwestor uczestniczy w powstaniu koncepcji obiektu i zagospodarowania terenu.

 

Zobacz więcej