tel 602 460 829
biuro@kenys.com.pl

Przygotowanie terenu pod inwestycję jest etapem, który warto zlecić profesjonalistom. Przygotowanie terenu nie polega jedynie na usunięciu ziemi urodzajnej, ale zaczyna się znacznie wcześniej, podczas przygotowania projektu lub adaptacji projektu typowego. Roboty ziemne Lublin, właściwe wykonanie robót związanych z robotami ziemnymi czyli wykonaniem pomiarów geodezyjnych oraz geotechnicznych, a w późniejszym etapie profilowanie i niwelacja terenu to odpowiednie przygotowanie do dalszych etapów prac budowlanych. Dodatkowym atutem osób z wieloletnim doświadczeniem jest umiejętność odczytania faktycznych warunków gruntowych bezpośrednio po wykonaniu wykopu.

Roboty ziemne Lublin - Kenys firma budowlana Lublin

Kenys - firma budowlana Lublin dysponuje sprzętem oraz wyspecjalizowaną kardą inżynieryjną, która podejmie odpowiednie kroki w przypadku napotkania niesprzyjających parametrów gruntu na każdym etapie realizacji projektu. Umożliwia to podjęcie odpowiednich decyzji dotyczących ewentualnych prac geotechnicznych pozwalających uniknąć problemów, które w przyszłości okazać się mogą bardzo kosztowne.